Hem     Nyheter/Aktuellt     Vykort     Om företaget     Kontakt     Galleri     Copyright/Integritetspolicy


 

Foto: © Torbjörn Skogedal

                                                                                                                                                                                                                                  

Copyright ©

Allt material på hela denna hemsida med dess undersidor omfattas av upphovsrättslagstiftningen. Under inga omständigheter får bilder, text eller layout användas utan tillstånd från Torbjörn Skogedal.

SFF, Svenska Fotografers Förbunds hemsida kan ge mer information om upphovsrättslagstiftningen.

Foto: © Torbjörn Skogedal 

          

Integritetspolicy
Vipera Bildarkiv ansvarar för att personuppgifter hanteras korrekt
Uppgifterna insamlas endast för normal kund-säljare relation. Syftar också till att kunna genomföra smärre marknadsföringsåtgärder. Liksom normal kund-säljaraktivitet. Kund som önskar avstå från marknadsföringsmaterial kan begära att slippa sådant matierial.
Den rättsliga grunden är att uppgifterna syftar till att fullfölja avtal kund-säljare.
Uppgifterna sparas tills kundrelationen kan anses som avslutad.
Kund har rätt att begära utdrag kring vilken information som finns lagrad om hen.
Vipera Bildarkiv har skyldighet att rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.

 

           

  

 

   


Webbsidan och dess text & bilder Copyright © Torbjörn Skogedal 2011-2024
All rights reserved.